INFORMÁCIÓ

 1. A Bírósági Elektronikus Tájékoztatási Rendszer használatához az ügyfélkapun történt regisztráció szükséges. Bővebben...
 2. A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002 (VIII.1.) IM rendelet 12/A.§-12/F.§ pontjai tartalmazzák a Bírósági Elektronikus Tájékoztatási és Figyelmeztetési Rendszerre (BETFR) vonatkozó szabályokat. A BETFR kiválasztását követően ennek alapján a regisztráció során meg kell adni a következő adatokat: név, anyja neve, születési hely, születési idő. A BETFR az egyes betekintések és a figyelmeztetések adatait az eljárás jogerős befejezésétől számított három évig őrzi.
 3. A betekintésre és/vagy a figyelmeztetésre vonatkozóan kérelmet kell kitölteni.
 4. A betekintésre jogosultak polgári ügyszakban a peres eljárásokban eljáró ügyfelek és az őket képviselő meghatalmazottak. Büntető ügyszakban a vádlott és a védő.
 5. Betekintési adatok köre:
  polgári, munkaügyi, gazdasági, közigazgatási ügyekben:
  • a felek neve, elérhetősége (lakcím, telefonszám, fax és e-mail cím)
  • az ellenkérelem beérkezése
  • a tárgyalás helye, ideje
  • a tárgyalás elhalasztása
  • a szakértői vélemény beérkezése
  • a jegyzőkönyv elkészülte
  • jogorvoslati kérelem előterjesztése
  • az iratok felterjesztésre kerülésének ténye
  • a tárgyalás kitűzése megtörtént

  büntető ügyekben:
  • a vádlott, védő neve, elérhetősége (lakcím, telefonszám, fax és e-mail cím)
  • a tárgyalás helye, ideje (a tárgyalás előtt 8 napon belül tekinthető meg)
  • a tárgyalás elhalasztása
  • a szakértői vélemény beérkezése
  • tárgyalás tartása iránti kérelem
  • a jegyzőkönyv elkészülte
  • jogorvoslati kérelem előterjesztése
  • az iratok felterjesztésének ténye
  • a tárgyalás kitűzése megtörtént
 6. Figyelmeztetéssel érintett eljárási cselekmények (SMS és e-mail üzenet formájában adott információ):
  polgári, munkaügyi, gazdasági, közigazgatási ügyekben:
  • az adott ügyben betekintési jogosultság megadása
  • az adott ügyben a betekintési jogosultság megszűnése
  • a tárgyalás elhalasztása
  • az ellenkérelem beérkezett
  • a szakértői vélemény beérkezése
  • jogorvoslati kérelem előterjesztése
  • az iratok felterjesztésének ténye
  • a tárgyalás kitűzése megtörtént (a tárgyalás előtti 8.napon küld értesítést a rendszer)

  büntető ügyekben:
  • az adott ügyben betekintési jogosultság megadása
  • az adott ügyben a betekintési jogosultság megszűnése
  • a tárgyalás elhalasztása
  • a szakértői vélemény beérkezése
  • tárgyalás tartása iránti kérelem
  • jogorvoslati kérelem előterjesztése
  • az iratok felterjesztésének ténye
  • a tárgyalás kitűzése megtörtént (a tárgyalás előtti 8.napon küld értesítést a rendszer)