REGISZTRÁLNI CSAK AZ ÜGYFÉLKAPUN KERESZTÜL TUD!

Új ügyfél regisztrációja
 1. Amennyiben még nem rendelkezik ügyfélkapuval, úgy először ott kell regisztrálnia. Ehhez – amennyiben nem rendelkezik minősített elektronikus aláírással – személyesen meg kell jelennie valamelyik okmányirodában vagy regisztrációs joggal rendelkező hivatalban.
  Az erről szóló tájékoztatót itt érheti el.
 2. A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002 (VIII.1.) IM rendelet 12/A.§-12/F.§ pontjai tartalmazzák a Bírósági Elektronikus Tájékoztatási és Figyelmeztetési Rendszerre (BETFR) vonatkozó szabályokat. Ennek alapján az első belépéskor meg kell adni a következő adatokat: név, anyja neve, születési hely, születési idő. A BETFR az egyes betekintések és a figyelmeztetések adatait az eljárás jogerős befejezésétől számított három évig őrzi.
  A kérelmének elbírálása az ügyben eljáró bírósághoz bejelentett és ott lajstromozott adatok alapján történik. Ezért elengedhetetlen ezen adatok előzetes bejelentése az ügyben eljáró bíróság részére.
  A kérelmezőnek a regisztráció során megadott adatait a regisztrációval érintett ügyben papír alapon is be kell nyújtania, vagy a BETFR rendszeren keresztül elektronikus úton meg kell küldenie a regisztrációval érintett ügyben eljáró bírósághoz, mely adatokat a bíróság a lajstromprogramban rögzíti.
  Amennyiben papír alapon kívánja benyújtani a kérelmét, azt PDF dokumentumként letöltheti és aláírva papír alapon, postai úton vagy személyesen kell a bíróság részére eljuttatnia.
  Amennyiben a BETFR rendszerén keresztül elektronikusan szeretné a kérelmet benyújtani, azt azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) szolgáltatással kell hitelesítenie. A hitelesítést követően a kérelem automatikusan benyújtásra került a bíróság részére
 3. Névváltoztatás esetén először az ügyfélkapu felé kell jeleznie azt, és csak ezután módosítható a Bírósági Elektronikus Tájékoztatási és Figyelmeztetési Rendszer felületén is.
 4. Ha Ön jogi személy, ügyvédi iroda, akkor is csak akkor kaphat tájékoztatást, vagy figyelmeztetést egy ügyben, ha a természetes azonosítóit (neve, anyja neve, születési helye és ideje) megadta az ügyben eljáró bíróságnak.
 5. Ezt követően ki kell töltenie a kérelmet, és meg kell jelölnie, hogy figyelmeztetést, tájékoztatást, esetleg mindkettőt igényli az ügyében. Ha figyelmeztetést kért, akkor a Bírósági Elektronikus Tájékoztató és Figyelmeztető Rendszer felületén is megadhatja elérhetőségi adatait, amelyre értesítést kér.
  A kérelme csak egy konkrét ügyre vonatkozhat.
 6. Ha figyelmeztetést kért, ettől az időponttól az Elektronikus Tájékoztató és Figyelmeztető rendszer felületén megadhatja, hogy az ügyében milyen elérhetőségre kap értesítéseket, és természetesen meg fogja kapni az Ön által igényelt tájékoztatást e-mailben vagy sms-ben.
 7. Ha az elérhetőségei módosulnak, egyszerűen módosíthatja is ezeket.
 8. Amennyiben az azonosítása sikertelen, az elutasításról rövid üzenetet kap az ügyfélportálra, amely tájékoztatja, hogy csak az ügyben érintett kérheti a szolgáltatást. Ha a természetes azonosítóit (neve, anyja neve, születési helye és ideje) nem adta meg az ügyben eljáró bíróságnak, úgy azt pótolnia kell, és ismételt kérelmet kell benyújtania.
 9. A jogosultság megszűnése (pl. meghatalmazás visszavonása) esetén ezt a tényt a bíróság lajstromirodája rögzíti és ettől kezdve a rendszer a betekintést már nem engedélyezi, illetve értesítést sem fog kapni.
 10. A jogosultnak lehetősége van ezen túlmenően a belépési felületen is jeleznie, hogy a jogosultsága megszűnt, illetve már nem kívánja a szolgáltatást igénybe venni.