BETEKINTÉSRE JOGOSULTAK KÖRE

 • polgári ügyszakban:
  • a peres eljárásokban eljáró valamennyi ügyfél (ideértve a félként eljáró ügyészt). Ez magában foglal valamennyi olyan természetes és jogi személyt, akit a fél jogállása megillet (felperes, alperes, beavatkozó).
  • a peres eljárásokban az ügyfelet képviselő meghatalmazott, jogi képviselő (ideértve a jogtanácsost)
 • büntető ügyszakban:
  • az ügyész
  • a vádlott
  • a védő (egy vádlott több védője esetén a vezető védő)