ÜGYMENET LEÍRÁSA

 1. A Bírósági Elektronikus Tájékoztatási és Figyelmeztetési Rendszer egy olyan elektronikus értesítési rendszer, amely a peres felek és képviselőik számára – előzetes kérelmükre- információt nyújt peres ügyeik állásáról, segítségével megtekinthetik az őket érintő ügyek meghatározott lajstromadatait és meghatározott eljárási cselekményekről elektronikus értesítést kaphatnak.
 2. A rendszer használata.
  1. Új ügyfél regisztrációja.
   • a rendszer használatához az ügyfélkapun történt regisztráció szükséges
   • az ügyfél az ügyfélkapun belépve kiválasztja a Bírósági Elektronikus Tájékoztatási és Figyelmeztetési Rendszert (BETFR)
   • az első belépésnél meg kell adni a következő adatokat:
    • név
    • anyja neve
    • születési hely
    • születési idő
   • a kérelem elbírálása az ügyben eljáró bírósághoz bejelentett és ott lajstromozott adatok alapján történik, ezért elengedhetetlen ezen adatok előzetes bejelentése az ügyben eljáró bíróság részére.
   • cég, ügyvédi iroda vagy az ügyészség esetében csak az a személy kaphat tájékoztatást vagy figyelmeztetést az ügyben, aki a természetes azonosítóit megadta az ügyben eljáró bíróságnak
   • névváltoztatás esetén ezt a tényt az ügyfélkapu felé is jelezni kell és csak ezután módosítható az a Bírósági Elektronikus Tájékoztatási és Figyelmeztetési Rendszer felületén
   • az ügyfélnek a figyelmeztetésre és/vagy a tájékoztatásra kérelmet kell kitöltenie
   • a kérelem csak egy konkrét ügyre vonatkozik
   • a kérelem jóváhagyásáról az ügyfél értesítést kap. Ezt követően megkapja a kért tájékoztatást, illetve betekinthet a meghatározott lajstromadatokba.
   • amennyiben a kérelmező azonosítása sikertelen, az elutasításról rövid üzenetet kap az ügyfélportálra, amely tájékoztatja, hogy csak az ügyben érintett kérheti a szolgáltatást.
   • betekintési jogosultság esetén az ügyfél a felületen meghatározott ügyadatokat tekinthet meg. Figyelmeztetés kérelmezése esetén az ügyfél egyes eljárási cselekményekről e-mailben és/vagy smsben kap értesítést. Ha figyelmeztetést kért, a BETFR felületén is megadhatja elérhetőségi adatait, amelyre értesítést kér. A rendszer felületén is látja, hogy milyen ügyben, milyen elérhetőségre kap értesítést és szükség esetén ezeket módosítani is tudja. A jogosultság megszűnése (pl. meghatalmazás visszavonása) esetén ezt a tényt a bíróság lajstromirodája rögzíti és ez időtől a rendszer a betekintést már nem engedélyezi,illetve értesítést sem kap. A jogosultnak lehetősége van ezen túlmenően a belépési felületen is jeleznie, hogy a jogosultsága megszűnt, illetve ha további értesítést nem kér. A rendszer az egyes betekintések adatait az eljárás jogerős befejezéséig, a figyelmeztetések adatait attól számított három évig őrzi.
  2. Már regisztrált ügyfél esetén
   • az ügyfél az ügyfélkapun belépve kiválasztja a Bírósági Elektronikus Tájékoztatási és Figyelmeztetési Rendszert és további ellenőrzés nélkül használhatja a felületet.
 3. A betekintésre jogosultak köre
  • polgári ügyszakban:
   • a peres eljárásokban eljáró valamennyi ügyfél (ideértve a félként eljáró ügyészt). Ez magában foglal valamennyi olyan természetes és jogi személyt, akit a fél jogállása megillet (felperes, alperes, beavatkozó).
   • a peres eljárásokban az ügyfelet képviselő meghatalmazott, jogi képviselő (ideértve a jogtanácsost)
  • büntető ügyszakban:
   • az ügyész
   • a vádlott
   • a védő (egy vádlott több védője esetén a vezető védő)
 4. Tájékoztatási adatok köre
  • polgári munkaügyi, gazdasági, közigazgatási ügyekben:
   • a felek neve, elérhetősége (lakcím, telefonszám, fax és e-mail cím)
   • az ellenkérelem beérkezése
   • a tárgyalás helye, ideje (a tárgyalás előtt 8 napon belül tekinthető meg)
   • a tárgyalás elhalasztása
   • a szakértői vélemény beérkezése
   • a jegyzőkönyv elkészülte
   • jogorvoslati kérelem előterjesztése
   • az iratok felterjesztésre kerülésének ténye
   • a tárgyalás kitűzése megtörtént
  • büntető ügyekben:
   • a vádlott, védő neve, elérhetősége (lakcím, telefonszám, fax és e-mail cím)
   • a tárgyalás helye, ideje (a tárgyalás előtt 8 napon belül tekinthető meg)
   • a tárgyalás elhalasztása
   • a szakértői vélemény beérkezése
   • tárgyalás tartása iránti kérelem
   • a jegyzőkönyv elkészülte
   • jogorvoslati kérelem előterjesztése
   • az iratok felterjesztésének ténye
   • a tárgyalás kitűzése megtörtént
 5. A figyelmeztetéssel érintett eljárási cselekmények (SMS és e-mail üzenet formájában adott információ):
  • polgári munkaügyi, gazdasági, közigazgatási ügyekben:
   • az adott ügyben betekintési jogosultság megadása
   • az adott ügyben a betekintési jogosultság megszűnése
   • a tárgyalás elhalasztása
   • az ellenkérelem beérkezett
   • a szakértői vélemény beérkezése
   • jogorvoslati kérelem előterjesztése
   • az iratok felterjesztésének ténye
   • a tárgyalás kitűzése megtörtént (a tárgyalás előtti 8.napon küld értesítést ma rendszer)
  • büntető ügyekben:
   • az adott ügyben betekintési jogosultság megadása
   • az adott ügyben a betekintési jogosultság megszűnése
   • a tárgyalás elhalasztása
   • a szakértői vélemény beérkezése
   • tárgyalás tartása iránti kérelem
   • jogorvoslati kérelem előterjesztése
   • az iratok felterjesztésének ténye
   • a tárgyalás kitűzése megtörtént (a tárgyalás előtti 8.napon küld értesítést ma rendszer)
 6. A figyelmeztetések szövege.
  1. E-maiben küldött figyelmeztetés
   Az email útján küldött figyelmeztetések automatikus üzenetek, így azokra az ügyfél válaszolni nem tud. Az email szövegében megjelölésre kerül a bíróság, ahol az ügy folyamatban van, az ügy száma, illetőleg a figyelmeztetéssel érintett eljárási esemény.
  2. Sms üzenetben
   Az sms útján küldött figyelmeztetések automatikus üzenetek, így azokra az ügyfél válaszolni nem tud. Az sms szövegében az egy sms üzenet méretkorlátjára tekintettel rövidítve megjelölésre kerül a bíróság, ahol az ügy folyamatban van, az ügy száma, illetőleg a figyelmeztetéssel érintett eljárási esemény.